ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «SELFαρέτο»
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣ. ΑΡΕΤΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ-Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37 – Τ.Κ. 56334» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») και η εταιρεία «ΜΑΚΡΗΣ Χ. – ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «Adrenalize»), από κοινού καλούμενες ως «Διοργανώτριες Εταιρείες», διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Instagram) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο [«Διαγωνισμός Selfαρέτο»·].

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των εταιρειών του ίδιου ομίλου, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των επιλεγμένων καταστημάτων «Δια χειρός Αρέτου», καθώς και οι συγγενείς α΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.

3. Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από 10/07/2021 και ώρα 12:00 έως 16/08/2021 και ώρα 12:00. Με ενδεχόμενη παράταση έως και 22/08/2021 και ώρα 12:00

4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν σωστά τα τρία βήματα του διαγωνισμού (1. Ακολουθήσε το επίσημο προφίλ μας στο Instagram @diaxeirosaretou – 2. Βγές μια selfie με το αγαπημένο σου φαγητό σε 1 από τα 2 καταστήματα μας και κάνε μας tag – 3. Πάρε μέρος στην κλήρωση και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν 1 διήμερο στην Χαλκιδική ) στην πλατφόρμα του Instagram. Με την καταχώρηση των στοιχείων τους μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή. Τα δώρα αναλυτικά περιγράφονται στον όρο 5 κατωτέρω. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επισκεφθεί τα καταστήματα μας κατά τη διάρκεια της ενέργειας και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά προϊόντος.

5. Δώρα: Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα www. diaxeirosaretou.com καθώς και στο επίσημο προφιλ www.instagram.com/diaxeirosaretou.Το δώρο του Διαγωνισμού για κάθε νικητή, θα του αποδοθεί μετά την λήξη του διαγωνισμού, στα καταστήματα Δια χειρός Αρέτου – Κορδελιού & Ωραιοκάστρου. Ο κάθε τυχερός κερδίζει διαμονή ( 2 ατόμων ) για 2 ημέρες σε πολυτελή σουίτα στο ξενοδοχείο Chrousso Village Hotel στο Παλιούρι Χαλκιδικής στην ημερομηνία που επιθυμεί κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή: Συνολικά θα αναδειχθούν δύο [2] νικητές και δύο (2) επιλαχόντες μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης ( στην πλατφόρμα www.random.org ) και με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Adrenalize ( Ολύμπου 11 / Καλοχώρι – Θεσσαλονίκης ). Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις [20/08/2021]. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram profile από το οποίο δηλώθηκε η συμμετοχή τους, σε χρονικό διάστημα έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Στη σχετική αλληλογραφία θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεση των νικητών για την ανάρτηση των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα www.diaxeirosaretou.com καθώς και στο επίσημο προφίλ @diaxeirosaretou του Instagram. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν τα δώρα εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζονται γραπτώς στο ειδοποιητικό μήνυμα που θα αποσταλεί στους νικητές και σε περίπτωση αποδοχής τους θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο τους αυτοπροσώπως από τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας Δια χειρός Αρέτου – Κορδελιού & Ωραιοκάστρο ή να αποστείλουν τα επιπλέον στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όπως η διεύθυνση αποστολής του δώρου τους) σε περίπτωση αποστολής του δώρου στην έδρα τους (για τις απομακρυσμένες περιοχές). Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο μήνυμα, τότε θα χάσουν το δικαίωμα επί των δώρων τους και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του θα πρέπει να ανταποκριθεί στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το μήνυμα που θα λάβει αντίστοιχα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει τον Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν πάντως το δικαίωμα να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσουν, να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσουν το δώρο της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα των Διοργανωτριών Εταιρειών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται, μη εχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιρειών.

9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους παραπάνω όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

10. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν στα πλαίσια του διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον νόμο 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της.

11. Στα πλαίσια του διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να προβάλει τον διαγωνισμό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα (η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή γίνεται κατόπιν σχετικής έγγραφης αποδοχής από τον νικητή) μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.
13. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών & Θεσσαλονίκης.

14. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα https:// diaxeirosaretou.com. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδά ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.


Ελευθέριο Κορδελιό

2310.775355


Δευτέρα – Κυριακη
12.00 – 00.00

Κων.Καραμανλή 37
Ελευθέριο Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

FacebookInstagramGoogle ReviewsTripAdvisor


ΔΕΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ


Skip to content